Planuri CE pentru o relaxare în sectorul de transport

În urma videoconferinței miniștrilor transporturilor din UE din 29 aprilie 2020, Comisia Europeană va emite planuri specifice de relaxare pentru sectorul de transport și turism. CE va publica aceste linii directoare cel mai probabil mâine, 13 mai 2020.
Planuri CE pentru o relaxare în sectorul de transport Germania începe să permită din nou circulația camioanelor duminica

Planurile Comisiei Europene se vor concentra pe:

  • o comunicare privind turismul,
  • o notă de orientare privind măsurile de sănătate și protecție pentru transportul de persoane,
  • un ghid privind deschiderea frontierelor interne,
  • o comunicare referitoare la evaluarea aplicării restricției temporare privind călătoriile neesențiale în UE
  • recomandări privind voucherele de călătorie fiabile și atractive ca rambursare alternativă. Miniștrii transporturilor din UE au discutat, de asemenea, în cadrul reuniunii, importanța includerii transportului în cadrul financiar multianual al UE și al viitorului Fond de Redresare a UE pentru a asigura necesitățile de lichiditate și investiții pentru sector.

Comunicarea va include măsuri privind distanțarea socială și echipamentele de protecție. De menționat că va trebui să se ia în considerare că regulile privind distanțarea sigură ar trebui să fie pe componența și dinamica grupurilor de pasageri (de exemplu, membrii unei familii ar trebui să stea și călători împreună) și nu pe principiul un loc liber și unul ocupat în vehicul; și să se ia măsuri proporționale la riscul pentru sănătatea publică identificate și aplicabile în mod egal tuturor modurilor de transport (aerian, feroviar și rutier).

Comunicarea se va referi la procedurile de autorizare pentru rutele existente pe care operatorii dețin în prezent o aprobare. Ne așteptăm ca orientările să ofere proceduri rapide care să permită adaptarea progresivă a serviciilor internaționale. În mod normal, procesul de autorizare durează 2-4 luni, însă, cu această orientare a CE, unele dintre proceduri ar putea fi simplificate de Statele Membre cu privire la aprobările existente pentru promovarea serviciilor transfrontaliere, o dată ce acestea vor fi permise.

Comunicarea va include recomandări privind vouchere de călătorie fiabile și atractive ca rambursare alternativă. Există o presiune din ce în ce mai mare din partea mai multor State Membre pentru a sprijini ideea voucherelor în locul unei rambursări imediate în numerar. Ne așteptăm la un rezultat pozitiv în ceea ce privește restituirile prin vouchere care vor acoperi operatorii de transport de autocare și autobuze care intră sub incidența Regulamentului UE 181/2011 și a Directivei privind pachetele de servicii pentru călătorii.

Prelungirea valabilității documentelor de control în transporturi (de ex. certificate/permise expirate)

Comisia Europeană a depus la 29 aprilie 2020 o propunere legislativă pentru a aborda aspectele referitoare la valabilitatea certificatelor, a licențelor și a autorizațiilor care expiră în această perioadă și prelungirea intervalului de timp pentru a se conforma cu verificările periodice și instruirea în timpul stării de carantină provocată de COVID-19.

Discriminarea între modurile de transport la transportul transfrontalier de persoane

Operatorii de transport rutier de persoane au semnalat faptul că repatrierea sau transportarea lucrătorilor esențiali se realizează pe cale aeriană, care pare a fi modul preferat de transport de către guverne; iar companiile aeriene care efectuează astfel de curse obțin o subvenție. Guvernele statelor membre nu consideră transportul rutier ca o soluție, fapt condamnabil, deoarece autobuzele și autocarele sunt la fel de sigure, ecologice, accesibile și mult mai convenabile din punct de vedere al costurilor pentru pasageri. Toate modurile de transport ar trebui să fie tratate nediscriminatoriu și orice preferință față de un mod de transport va denatura concurența echitabilă, în special, în perioada de relaxare când transportul rutier de persoane se va relua treptat.

Sursa: UNTRR

Adaugati comentariu