Ordonanța militară 9: Se poate trece cu utilaje agricole din România în Bulgaria

Ordonanța militară numărul 9 emisă de Ministerul Afacerilor Interne prevede măsuri de exceptare de la măsurile de izolare pentru lucrătorii transfrontalieri asimptomatici de la granița româno-bulgară. Este permisă inclusiv trecerea din România în Bulgaria și invers cu mașini și utilaje agricole.
Ordonanța militară 9: Se poate trece cu utilaje agricole din România în Bulgaria

Vezi în continuare conținutul integral al articolului 2 din Ordonanța militară numărul 9:

(1) Se exceptează de la măsurile de izolare la domiciliu sau de carantinare lucrătorii transfrontalieri care, la intrarea în România din Bulgaria, nu prezintă simptome asociate COVID-19.

(2) Prin lucrător transfrontalier se înțelege persoana care face dovada că locuiește și lucrează într-o rază de 30 km de o parte sau de alta a frontierei de stat româno-bulgare, calculată de la cel mai apropiat punct de trecere a frontierei deschis traficului de persoane, și care se reîntoarce la locuință cel puțin o dată pe săptămână.

(3) Punctele de trecere a frontierei de stat româno-bulgare prin care se permite intrarea în România în condițiile alin. (1) sunt următoarele: Giurgiu-Ruse și Calafat Vidin.

(4) Prin punctele de trecere a frontierei de stat româno-bulgare prevăzute la alin.

(3) se permite și intrarea/ieșirea lucrătorilor transfrontalieri cu mașini și utilaje agricole.

(5) În cazul nerespectării condițiilor prevăzute la alin. (2), persoanele în cauză intră în carantină pentru o perioadă de 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea lor.

(6) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Citește și:

Ordonanța Militară 7: Șoferii asimptomatici nu intră în izolare între curse

Ordonanța Militară 8: Este permisă achiziția de autovehicule și piese de schimb și vizitele în service

Trafic rutier restricţionat timp de o săptămână ca urmare a unor exerciţii militare NATO

Adaugati comentariu