Masă rotundă cu tema ”Transportul rutier în Regatul Unit după Brexit”

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) a organizat în data de 10 iulie o masă rotundă cu tema viitorul transportului rutier în Marea Britanie în perioada post-Brexit.
Masă rotundă cu tema ”Transportul rutier în Regatul Unit după Brexit”

În cadrul evenimentului, reprezentanții Ministerului Transporturilor din Regatul Unit și ai Ambasadei Marii Britanii în România au prezentat mai multe detalii despre cum se va desfășura transportul rutier în Marea Britanie în epoca post-Brexit, care sunt cele mai importante provocări și la ce trebuie să fie atenți transportatorii rutieri din România.

Aceștia au precizat că Marea Britanie își manifestă deschiderea pentru a menține în vigoare regulamentele și legislația UE existente privind accesul la piața transportului rutier de mărfuri după ieșirea din Uniunea Europeană. În acest sens, licențele comunitare ar putea fi, în continuare, valabile și recunoscute de Marea Britanie, pentru a se asigura că operatorii de transport rutier din UE își pot continua activitatea din și către Regat. Aceasta înseamnă că vor rămâne în vigoare Regulamentele nr. 1071/2009, 1072/2009, astfel încât transportatorii din UE care dețin o licență comunitară pot continua să își desfășoare activitățile în Marea Britanie, fără a avea nevoie de autorizații de transport.

Masă rotundă cu tema ”Transportul rutier în Regatul Unit după Brexit”

În ceea ce privește documentele obligatorii pentru șofer, atât Cartea de identitate (CI) cât și certificatul de calificare profesională continuă (CPC) emise de statele membre ale UE rămân valabile pentru a intra în Regatul Unit, însă va fi nevoie de Cartea Verde ca dovadă a asigurării autovehiculului.

În privința formalităților vamale, în absența unui acord de retragere, acestea vor fi reintroduse deoarece Marea Britanie nu va mai fi membră a Uniunii Vamale UE. Companiile de transport rutier vor putea lăsa la latitudinea expeditorului/destinatarului mărfurilor procedurile vamale, cu mențiunea că toate documentele trebuie verificate înainte dacă sunt completate corespunzător și că respectă legislația, pentru a se evita timpii de așteptare la frontiere.

În încheiere, reprezentanții britanici au menționat că scenarii și informații mai detaliate despre ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, în special în cazul unei ieșiri fără acord, vor fi disponibile până în luna septembrie, după ce noul prim-ministru își va începe mandatul.

Adaugati comentariu