După ieșirea din UE, Marea Britanie va deveni țară AELS

Ministerul Finanțelor Publice, prin intermediul ANAF, Direcția Generală a Vămilor, a dat ultimele informații despre aderarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord la Convenția privind regimul de tranzit comun și Convenția privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri (AELS).
AELS

La 28 mai 2018, Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și-a exprimat dorința de a deveni parte contractantă la Convenția privind regimul de tranzit comun și Convenția privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri.

Prin Deciziile Comisiei Mixte UE-AELS nr. 1 și 2 din 4 decembrie 2018, Marea Britanie a fost invitată să adere la cele două Convenții. La 30 ianuarie 2019, Regatul Unit a depus instrumentele de aderare.

În conformitate cu prevederile art. 1 din Decizia Comisiei Misxte UE-AELS nr. 1/2018, aderarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord la cele două convenți devine efectivă de la data la care aceasta încetează să mai fie un stat membru al UE (30 martie 2019) sau de la data la care încetează să se aplice eventualele dispoziții tranzitorii dintre UE și UK.

Astfel, la 30 martie 2019, în lipsa unui acord care să prelungească temporar rămânerea în UE, Regatul Unit va avea statut de țară AELS, așa cum au în prezent Elveția, Norvegia, Turcia, Macedonia și Serbia.

O particularitate aplicabilă operațiunilor de tranzit comun între un stat membru UE și o țară AELS o reprezintă biroul de tranzit. Acesta este definit de Convenție astfel: ”biroul vamal la un punct de intrare pe teritoriul unei țări contractante sau biroul vamal de ieșire al unei părți contractante, atunci când transportul părăsește teritoriul vamal al acestei părți contractante în cursul operațiunii de tranzit, printr-o frontieră între această parte contractantă și o țară terță”.

Prin urmare, la completarea în aplicația NCTS-RO a documentelor de tranzit T1/T2 care au ca birou de destinație un birou vamal din Regatul Unit este obligatorie completarea rubricii 51: ”Birouri de trecere prevăzute”.

De la aceeași dată, operațiunile de tranzit comun (cu destinație Regatul Unit) sau operațiunile de tranzit unional (care tranzitează Regatul Unit) vor putea fi acceptate de către birourile vamale numai dacă garanțiile globale sunt valabile și în această țară.

În vederea aplicării unitare a prevederilor Convenției privind regimul de tranzit comun și a facilitării transportului de mărfuri pe relația UE-UK, toate certificatele de garanție globală/exonerare vor fi extinse automat cu valabilitate în regatul Unit (în calitate de parte semnatară a Convenției), întrucât pe actele de garanție în vigoare sunt înscriși reprezentanții garanților din această țară (în calitate de stat membru UE). În situația în care doriți să modificați valabilitatea actelor de garanție globală în Regatul Unit veți transmite urgent un Act adițional la actul de garanție, cu modificările corespunzătoare.

Adaugati comentariu