Clarificările CE privind controalele pentru repausul săptămânal normal

Comisia Europeană a transmis către IRU o scrisoare cu clarificări în ceea ce privește aplicarea interdicției de a efectua repausul săptămânal normal în cabina autovehiculului în Uniunea Europeană.
Clarificările CE privind controalele pentru repausul săptămânal normal în cabină

În această scrisoare, se confirmă că ”autoritățile naționale de control nu pot solicita șoferilor să prezinte documente care să dovedească faptul că repausul lor săptămânal normal care precedă inspecția rutieră nu a fost efectuat în vehicul”.

De asemenea, se precizează clar că operatorii care au fost afectați de practici de control necorespunzătoare ”să le conteste la autoritățile naționale competente pentru rambursarea amenzilor aplicate”.

IRU colaborează cu comunitatea autorităților de control (CORTE și ECR), cu scopul de a începe o reflecție comună asupra problemei punerii în aplicare a acestei interdicții în mod armonizat în UE.

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) a semnalat în numeroase rânduri Comisiei Europene, IRU și autorităților relevante, practicile abuzive de control ale unor state membre (Franța și Belgia) care au introdus interdicția de a efectua repausul săptămânal normal în cabina autovehiculului (detalii aici). După aceste intervenții, Comisia Europeană a răspuns UNTRR anul trecut informând că va solicita autorităților franceze clarificări cu privire la practicile lor de control în care impun restricția de a efectua perioada de repaus săptămânal normală în cabina autovehiculului.

Adaugati comentariu