Certificatele ADR expirate rămân valide până la 28 februarie 2021

Autoritatea Rutieră Română (ARR) informează că România a aderat la acordul multilateral M330, care prevede că certificatele ADR ale șoferilor și consilierilor de siguranță, expirate între 1 martie 2020 și 1 februarie 2021, rămân valabile până la 28 februarie 2021.
Certificatele ADR expirate rămân valide până la 28 februarie 2021

Acordul multilateral M330 prevede că:

  • Prin derogare de la dispozițiile primului paragraf de la 8.2.2.8.2 din ADR, toate certificatele de pregătire profesională ale conducătorilor auto expirate între 1 martie 2020 și 1 februarie 2021 rămân valabile până la 28 februarie 2021. Aceste certificate se reînnoiesc pentru 5 ani dacă conducătorul auto face dovada participării la cursul de pregătire în conformitate cu 8.2.2.5 din ADR și a promovat examenul în conformitate cu 8.2.2.7 din ADR înainte de 1 martie 2021. Noua perioadă de valabilitate începe de la data inițială de expirare a certificatului care trebuie reînnoit,
  • Prin derogare de la dispozițiile de la 1.8.3.16.1 din ADR, toate certificatele de pregătire profesională a consilierilor de siguranță pentru transportul de mărfuri periculoase a căror valabilitate expiră între 1 martie 2020 și 1 februarie 2020 rămân valabile până la 28 februarie 2021. Valabilitatea acestor certificate se prelungește de la data de expirare inițială, cu 5 ani, dacă deținătorii lor au promovat examenul în conformitate cu 1.8.3.16.2 din ADR înainte de 1 martie 2021,
  • Prezentul acord este valabil până la 1 martie 2021 pentru transportul pe teritoriile părților contractante ADR semnatare ale prezentului acord și prelungește derogările acordate inițial prin acordul multilateral M324 semnat de România pe 25 martie 2020,
  • Până la data semnării de către România, acordul M330 a mai fost semnat, și deci prevederile acestuia sunt aplicabile deja în: Irlanda, Cehia, Franța, Slovacia, Germania, Marea Britanie și Italia,

Lista actualizata a statelor semnatare este disponibil pe site-ul CEE-ONU la adresa: http://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html,

În situația în care certificatul ADR al conducătorului auto se încadrează în derogarea de la primul alineat, se recomandă păstrarea unei copii a acordului M330 la bordul vehiculului pentru a fi prezentată cu ocazia controalelor.

Adaugati comentariu