Portul Giurgiu – Finanţare europeană pentru proiectul TTS de modernizare a infrastructurii

Portul Giurgiu va beneficia de modernizarea infrastructurii. TTS (Transport Trade Services) a primit aprobare pentru finanţare din fonduri europene în valoare de 23,88 milioane de lei.

Fondurile urmează să fie folosite în proiectul a proiectului „Modernizarea infrastructurii în portul Giurgiu, zona Ramadan, danele 1, 2 – platformă portuară, utilităţi, căi de acces”.

Proiectul este cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM 2014-2020), cod MySMIS 152503, cu respectarea prevederilor contractului de finanţare nr. 146/14.06.2022, în cadrul apelului de proiecte pentru îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie şi dezvoltarea infrastructurii şi suprastructurii portuare situate pe reţeaua Trans-European Transport Network TEN-T Core (beneficiari publici şi privaţi) – proiecte noi de investiţii.

Contribuţia totală a TTS în cadrul proiectului este de 9,5 milioane de lei. Diferenţa de 14,4 milioane de lei reprezintă finanţare nerambursabilă acoperită de Fondul de Coeziune (12,2 milioane de lei) şi bugetul de stat (2,2 milioane de lei).

Proiectul de modernizare pentru Portul Giurgiu merge conform planului

„Ne bucurăm că etapele pentru proiectul de modernizare a portului Giurgiu au loc conform planificării noastre. Așa cum am anticipat şi în prospectul de la momentul listării. Modernizarea portului Giurgiu este esenţială cu atât mai mult în noul context geopolitic. Și va contribui la dezvoltarea infrastructurii de transport.

Perioada de implementare a proiectului este de 33 de luni, urmând a fi finalizat la 31 decembrie 2023. Vom continua să aplicăm pentru proiecte prin fonduri europene. Și vom folosi banii pentru a sprijini modernizarea infrastructurii în porturile în care operăm. Un alt proiect este în portul Brăila”, a spus Petru Ştefănuţ, director general TTS.

Proiectul are ca obiectiv general creşterea gradului de utilizare a portului Giurgiu, situat pe reţeaua TEN-T centrală. Și va contribui la dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie şi prevenirea riscului.

Scopul final este acela de a crea premisele unei creşteri economice sustenabile, în condiţii de siguranţă şi utilizare eficientă a resurselor. Acesta este obiectiv al POIM 2014-2020, Axa prioritară 1 „Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient”, Obiectivul Specific 1.3 „Creşterea gradului de utilizare a căilor navigabile şi a porturilor situate pe reţeaua TEN-T centrală”.

Adaugati comentariu