Peste 53 milioane tone mărfuri au tranzitat în porturile româneşti în 2021

Cantitatea de mărfuri încărcate şi descărcate în porturile românești a fost, în 2021, de 53,121 milioane tone. Cifra este furnizată de Flote Auto, care citează Institutul Naţional de Statistică (INS). Comparativ cu anul anterior, s-a înregistrat o creştere cu 15,6% la mărfurile încărcate şi cu 9,4% la mărfurile descărcate.

Transportul de containere a însumat 657.000 TEU la nivelul anului 2021, iar cel pe căi navigabile interioare, 32,120 milioane tone.

Porturile care a fost desfăşurată cea mai intensă activitate în transportul portuar maritim au fost Constanţa (93,9%) şi Galaţi (4,7%).

Tipul de încărcătură transportată cu preponderenţă a fost încărcătură vrac solid. Aceasta a însumat 32,044 milioane tone la nivelul anului 2021.

Date detaliate privind mărfurile încărcate / descărcate în porturile românești

Datele INS ,ai arată că, în anul 2021, cele mai însemnate cantităţi de mărfuri încărcate şi descărcate au fost înregistrate în relaţie cu Rusia (10,666 milioane tone) şi Turcia (8,757 milioane tone). Dintre statele membre ale UE, Spania (3,122 milioane tone) şi Grecia (1,676 milioane tone) au înregistrat cele mai mari volume de mărfuri transportate.

La nivelul anului 2021 cele mai însemnate cantităţi de mărfuri încărcate, conform clasificării NST 2007, au fost:

  • produse agricole, din vânătoare şi silvicultură
  • peşte şi alte produse din pescuit în proporţie de 70,3%.

În ceea ce priveşte descărcările, ponderea a fost deţinută de cărbune şi lignit, ţiţei şi gaze naturale, respectiv 32,8%.

În portul Constanţa, cele mai însemnate cantităţi de mărfuri încărcate în anul 2021 au fost:

  • produse agricole, din vânătoare şi silvicultură
  • peşte şi alte produse din pescuit în proporţie de 72,1%.

Dintre mărfurile descărcate, ponderea cea mai însemnată a fost deţinută de cărbune şi lignit, ţiţei şi gaze naturale, în proporţie de 33,8%.

Date pentru căile navigabile interioare

Referitor la transportul pe căi navigabile interioare, porturile în care au fost înregistrate cele mai mari cantităţi de mărfuri (valori în mii tone) au fost Constanţa (49,3%) şi Galaţi (16,8%).

Mărfurile înregistrate în transport internaţional pe căi navigabile interioare, au avut ca destinaţie sau au provenit din state membre ale UE. Ponderea acestora a fost de 45,4% în anul 2021.

Serbia a deţinut cea mai mare pondere ca origine şi destinaţie a mărfurilor transportate în anul 2021. Cu un nivel de 5,038 milioane tone.

Tipul de mărfuri pentru care au fost înregistrate cele mai însemnate cantităţi în transport internaţional pe căi navigabile interioare în anul 2021 a fost produse agricole, din vânătoare şi silvicultură; peşte şi alte produse din pescuit în proporţie de 37,5%.

În transport naţional pe căi navigabile interioare au fost înregistrate cu preponderenţă minereuri metalifere, produse de minerit, exploatare de carieră, turbă, uraniu, thoriu, în proporţie de 53,9% în anul 2021.

Adaugati comentariu