România renunță la 31 mai la derogările privind timpii de conducere Jurnalul Oficial al UE
Home Noutati Jurnalul Oficial al UE a publicat Pachetul Mobilitate 1
NoutatiTransportatori

Jurnalul Oficial al UE a publicat Pachetul Mobilitate 1

19

Astăzi, 31.07.2020, au fost publicate în Jurnalul Oficial al UE textele Pachetului Mobilitate 1, respectiv noile regulamente referitoare la timpii de conducere, poziționarea prin intermediul tahografelor și informațiile electronice referitoare la transportul de mărfuri, dar și directiva privind detașarea lucrătorilor.Primele modificări, cele referitoare la timpii de condus și odihnă, se vor aplica începând de la 20 august 2020. Majoritatea celorlalte regulamente se vor aplica peste 18 luni.

Vezi mai jos când se aplică noile reguli după publicarea Pachetului Mobilitate 1 în Jurnalul Oficial al UE:

– Regulamentul (UE) 2020/1054 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la duratele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor, click aici pentru a consulta textul regulamentului. Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Cu toate acestea, articolul 1 punctul 15 și articolul 2 punctul 12 se aplică de la 31 decembrie 2024.

– Regulamentul (UE) 2020/1055 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2020 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1071/2009, (CE) nr. 1072/2009 și (UE) nr. 1024/2012 în vederea adaptării acestora la evoluțiile sectorului transportului rutier, click aici pentru a consulta textul regulamentului. Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Se aplică de la 21 februarie 2022.

– Regulamentul (UE) 2020/1056 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2020 privind informațiile electronice referitoare la transportul de mărfuri (Text cu relevanță pentru SEE), click aici pentru a consulta textul regulamentului. Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Se aplică de la 21 august 2024. Cu toate acestea, articolul 2 alineatul (2), articolul 5 alineatul (4), articolul 7, articolul 8, articolul 9 alineatul (2) și articolul 10 alineatul (2) se aplică de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

– DIRECTIVA (UE) 2020/1057 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 15 iulie 2020 de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE și la Directiva 2014/67/UE privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier și de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce privește cerințele de control și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012, click aici pentru a consulta textul directivei. Directiva intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al UE. Transpunere: Statele membre adoptă și publică, până la 2 februarie 2022, dispozițiile necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta. Statele membre aplică dispozițiile respective de la 2 februarie 2022. Atunci când statele membre adoptă dispozițiile respective, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri. Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Sursa: UNTRR

Comentați?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare

Noutati

Rama Giurgiu, pentru linia de metrou M5, e în București

Primul tren nou de metrou de la Alstom, rama ,,Giurgiu”, a ajuns...

AerianTransportatori

Românii vor avea zboruri directe către Canada

Românii care doresc să călătorească în America de Nord vor beneficia de...

Noutati

Conti Eco Gen 5, noua gamă de anvelope pentru camion de la Continental

Continental a prezentat linia de anvelope Conti Eco de a cincea generație...

Noutati

Obiective mai stricte de emisii de CO2 pentru camioane și autobuze

Parlamentul European a adoptat noi măsuri – deja convenite cu Consiliul –...