Consiliul UE, consens pentru documente electronice în transporturi

Consiliul UE a convenit asupra poziției sale („abordare generală”) privind propunerea de instituire a unui cadru juridic uniform pentru utilizarea de documente electronice referitoare la transportul de mărfuri în toate modurile de transport.
Documente electronice in transporturi

Conform abordării generale a Consiliului, toate autoritățile publice relevante vor trebui să accepte informațiile puse la dispoziție pe cale electronică pe platforme certificate, ori de câte ori întreprinderile aleg să utilizeze un astfel de format pentru furnizarea de informații care dovedesc respectarea cerințelor legislative. Cu toate acestea, întreprinderile vor putea în continuare să prezinte informațiile pe suport de hârtie, dacă preferă să facă acest lucru.

În termen de trei ani de la intrarea în vigoare a noilor norme, Comisia va adopta specificații tehnice comune pentru a asigura interoperabilitatea diferitelor sisteme și soluții informatice utilizate pentru schimbul de informații referitoare la transportul de mărfuri. Specificațiile vor stabili, de asemenea, proceduri comune și norme detaliate privind accesul și prelucrarea informațiilor respective de către autorități pentru a asigura aplicarea normelor în mod uniform.

În prezent, majoritatea societăților de transport de marfă și alte părți interesate din sectorul transporturilor utilizează documente pe suport de hârtie. Principalul obstacol în calea utilizării pe scară mai largă de documente electronice în transporturi este gradul destul de scăzut și variabil de acceptare de către diferite autorități. Nu există un cadru juridic coerent și, pentru schimbul de informații, sunt utilizate foarte multe sisteme informatice diferite, care nu sunt interoperabile.

Consiliul a adus o serie de clarificări la textul pregătit de Comisie, de exemplu cu privire la domeniul de aplicare, cerințele și responsabilitățile tuturor părților implicate. Acesta a simplificat responsabilitățile statelor membre în materie de monitorizare și raportare și a prelungit perioada de tranziție de la patru la șase ani.

În mai 2018, Comisia a prezentat o propunere ca parte a celui de al treilea pachet ”Europa în mișcare”. Textul aprobat ieri constituie poziția Consiliului în vederea negocierilor cu Parlamentul European. Atât Consiliul, cât și Parlamentul vor trebui să aprobe textul final.

Adaugati comentariu