Consiliul UE a aprobat Pachetul Mobilitate 1

Consiliul UE a aprobat astăzi Pachetul Mobilitate 1. Măsura cerută insistent de statele din vestul UE face astfel încă un pas important spre adoptarea finală.
Consiliul UE a aprobat Pachetul Mobilitate 1

În ciuda insistențelor țărilor din estul UE, printre care și România, care au cerut suspendarea lucrărilor la Pachetul de Mobilitate, organismele europene continuă cu pași rapizi adoptarea proiectului. Potrivit Consiliului, noile norme vor îmbunătăți condițiile de muncă ale conducătorilor auto, vor introduce norme speciale privind detașarea conducătorilor auto din sectorul transportului internațional și vor actualiza dispozițiile privind accesul la piața transportului rutier de mărfuri.

Pachetul Mobilitate 1 constă într-un regulament care reglementează accesul la piața transportului rutier de marfă și la profesia de operator de transport rutier de marfă sau de operator de transport rutier de persoane; un regulament privind perioadele maxime de lucru și perioadele minime de repaus pentru conducătorii auto și poziționarea prin intermediul tahografelor; și o directivă de revizuire a cerințelor de control și de stabilire a normelor privind detașarea conducătorilor auto.

Etapele următoare

Votul de astăzi, desfășurat prin procedură scrisă, implică adoptarea de către Consiliul UE a poziției sale despre pachetul Mobilitate 1 în primă lectură. Actele legislative trebuie acum să fie adoptate de Parlamentul European în a doua lectură, înainte de a fi publicate în Jurnalul Oficial. Cele două regulamente vor intra în vigoare la 20 de zile după publicare, iar directiva va intra în vigoare în ziua următoare datei publicării.

Normele din regulamentul referitor la accesul pe piață și din directiva referitoare la detașare vor deveni aplicabile la 18 luni de la intrarea în vigoare a actelor juridice. Normele din regulamentul referitor la duratele de conducere se vor aplica la 20 de zile de la publicare, cu excepția termenelor speciale pentru tahografe.

Principalele modificări prevăzute în Pachetul Mobilitate 1:

  • camioanele trebuie să revină în țara de reședință la cel mult 8 săptămâni
  • timpii de conducere pentru operațiunile de transport internațional de marfă: se permit 2 perioade de repaus săptămânal reduse consecutive, dar șoferul trebuie să poată veni acasă, dacă vrea, la 4 săptămâni
  • 3 operațiuni de cabotaj în 7 zile, urmate de o perioadă de ”răcire” de 4 zile (nerespectarea atrage afectarea bunei reputații)
  • se lasă posibilitatea statelor membre să aplice reguli la cabotaj pentru transportul combinat, fără să fie obligatoriu
  • tratatul Roma I aplicat în mod sofisticat: dacă după un an de activitate peste 10% din angajați au contracte de muncă guvernate de legile altor state decât statul de stabilire al firmei, atunci firma trebuie să raporteze acest lucru autorităților competente și va fi considerată cu risc sporit
  • tahografe pentru vehiculele sub 3,5 t în transport internațional, cu perioadă de tranziție după publicare
  • exceptare de la aplicarea directivei detașării pentru transport bilateral și tranzit și doar pentru câte o operațiune de cross-trade legată de fiecare sens dintr-un transport bilateral.

Adaugati comentariu