Home Transportatori Feroviar CFR estimează pentru acest an pierderi de aproape un miliard de lei
Feroviar

CFR estimează pentru acest an pierderi de aproape un miliard de lei

36

Administratorul infrastructurii feroviare, CFR S.A., estimează o pierdere de 955,436 de milioane de lei pentru anul în curs. Aceasta este mai mare cu peste 909% faţă de cea înregistrată în 2022.

Cifrele sunt făcute publice potrivit instrumentului de motivare care însoţeşte proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii (MTI).

„Rezultatul brut programat pentru anul 2023 este negativ – pierdere, în valoare de 955.436,44 mii lei. Estimarea unei pierderi în anul 2023 în valoare de 955.436,44 mii lei, mai mare decât cea realizată la data de 31.12.2022 cu 909,67%, respectiv cu suma de 860.807,54 mii lei sunt următoarele: diminuarea veniturilor din transferuri pentru întreţinerea infrastructurii feroviare cu 14,12%, respectiv cu suma de 265.689,30 mii lei faţă de cele realizate la data de 31.12.2022; creşterea cheltuielilor de personal cu 32,49%, respectiv cu suma de 656.782,46 mii lei, în special urmarea aplicării creşterilor salariale conform prevederilor Legii nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar începând cu data de 01.07.2023; creşterea cheltuielilor cu stocurile (energie, apă şi combustibil) cu 24,06%, respectiv cu suma de 82.724,83 mii lei faţă de cele realizate la data de 31.12.2022 pe fondul creşterii preţurilor unitare şi aplicării prevederilor legale în vigoare; creşterea cheltuielilor cu alte servicii executate de terţi cu 19,22%, respectiv cu suma de 54.837 mii lei”, se spune în documentul lansat în consultare publică.

La toate acestea se adaugă faptul că CFR S.A. gestionează infrastructura feroviară publică având o legislaţie specifică şi dedicată, cu venituri plafonate prin reglementări legale şi cu cheltuieli fixe de administrare şi funcţionare.

Venituri totale proiectate de CFR S.A. pentru 2023

CFR S.A. şi-a proiectat pentru 2023 veniturile totale în valoare de 5,29 de miliarde de lei, în creştere faţă de cele realizate în anul 2022 cu 4,12%, respectiv cu suma de 209,547 de milioane e lei. În structură, veniturile din exploatare, de 5,155 de miliarde de lei, deţin o pondere 97,44%, iar veniturile financiare, în valoare de 135,212 milioane de lei, au o pondere de 2,56% în veniturile totale.

Veniturile din exploatare au fost programate în creştere cu 4,16% faţă de cele realizate la data de 31.12.2022, respectiv cu suma de 205,648 milioane de lei.

Cifra de afaceri, în valoare de 1,155 de miliarde de lei, a fost programată în creştere cu 10,38% (+108,621 de milioane de lei) faţă de cea realizată la data de 31.12.2022 şi reprezintă 22,40% din totalul veniturilor de exploatare.

„Venitul din taxa de utilizare a infrastructurii feroviare (TUI) este principalul venit obţinut de companie în urma punerii infrastructurii feroviare, în mod nediscriminatoriu, la dispoziţia tuturor operatorilor de transport feroviar de marfă şi călători, în baza contractelor de acces. Programarea acestui element de venit s-a realizat în baza solicitărilor de trase ale operatorilor de transport feroviar de călători şi al volumului estimat al traficului feroviar, care urmează să fie realizat de operatorii de transport feroviar de marfă în anul 2023. Valoarea programată pentru anul 2023 este de 965.300 mii lei, mai mare cu 11,82% decât cea realizată la data de 31.12.2022, şi reprezintă 18,73% din totalul veniturilor de exploatare”, se arată în instrumentul de motivare.

Veniturile din subvenţii şi transferuri de exploatare, aferente cifrei de afaceri nete, în valoare de 1,616 miliarde lei, reprezintă contribuţia bugetului statului la finanţarea cheltuielilor pentru întreţinerea, funcţionarea şi reparaţia infrastructurii feroviare publice aflată în proprietatea statului şi în administrarea companiei.

Veniturile din transferurile pentru întreţinerea şi funcţionarea/exploatarea infrastructurii feroviare publice în anul 2023 au fost programate în scădere cu 14,12%, respectiv cu suma de 265,689 de milioane de lei, faţă de cele realizate la finele anului trecut, au o pondere de 31,36% în totalul veniturilor de exploatare şi se utilizează cu prioritate pentru plata obligaţiilor către bugetul general consolidat, asigurarea cheltuielilor stabilite de lege aferente activităţii de întreţinere şi funcţionare a infrastructurii feroviare publice şi asigurarea cheltuielilor stabilite prin contractele de prestări servicii.

„Alocaţiile bugetare prevăzute pentru Compania Naţionala de Căi Ferate ‘CFR’ SA în Legea bugetului de stat pe anul 2023, nr. 368/19.12.2022, nu acoperă integral achitarea obligaţiilor companiei către bugetul general consolidat, a salariilor necesare activităţii de întreţinere şi exploatare din ramura linii şi instalaţii. Pentru achitarea integrală a obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat a drepturilor salariale aferente personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul secţiilor de întreţinere şi reparaţie linii, instalaţii, utilaje, acoperirea influenţei aplicării Legii nr. 195/07.09.2020 privind Statutul personalului feroviar începând cu data de 1 iulie 2023 este necesară suplimentarea, în cursul anului 2023, a sumei de 1.616.261 mii lei, care a fost alocată prin Legea nr. 368/2022 – Legea bugetului de stat pe anul 2023, cu suma de 373.343,00 mii lei, astfel: 598 mii lei pentru achitarea obligaţiilor la bugetul general consolidat al statului; 745 mii lei pentru achitarea salariilor aferente personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul secţiilor de întreţinere şi reparaţie linii, instalaţii, utilaje”, potrivit documentului.

Indicatorul „Alte venituri din exploatare” în valoare de 2,329 de miliarde de lei, a fost programat în anul 2023 în creştere cu 17,71% faţă de realizatul anului 2022, respectiv cu suma de 350,464 de milioane de lei, şi are o pondere de 45,19% în totalul veniturilor din exploatare.

În cadrul categoriei „Alte venituri din exploatare”, veniturile din subvenţii pentru investiţii, în valoare de 2,263 miliarde lei, au fost programate în creştere cu 22,13%, respectiv cu suma de 409,963 milioane lei faţă de cele realizate la data de 31.12.2022.

Veniturile financiare pe anul 2023 au fost programate în creştere cu 2,97%, la 135,212 milioane lei.

Cheltuielile totale

Cheltuielile totale, în valoare de 6,245 de miliarde de lei, au fost fundamentate în funcţie de activităţile concrete din programele de achiziţii de bunuri şi servicii, pentru desfăşurarea activităţii, fundamentate pe baza posibilităţilor reale de plată a acestora, a programelor de investiţii şi dotări, în limita surselor legale de finanţare a acestora, a recalculării cheltuielilor de natură salarială şi a cheltuielilor de mandat.

Cheltuielile totale au fost programate în creştere cu 20,68%, respectiv cu suma de 1,07 miliarde lei. În structura cheltuielilor totale, cheltuielile din exploatare, în valoare de 6,115 miliarde de lei, deţin o pondere 97,92%, iar cheltuielile financiare, în valoare de 130,137 milioane lei, deţin o pondere de 2,08%.

Cheltuielile de exploatare au fost programate în creştere cu 21,22%, respectiv cu suma de 1,071 milioane lei, faţă de cele realizate la data de 31 decembrie 2022.

În total cheltuieli din exploatare, cheltuielile cu bunuri şi servicii deţin o pondere de 15,87% (respectiv 970,818 milioane lei, +5,78%), iar cheltuielile cu personalul, în valoare de 2,678 de miliarde de lei, au o pondere de 43,8%.

Cheltuielile cu personalul au fost programate în creştere cu 28,30%, respectiv cu suma de 590,716 milioane lei, faţă de valoarea aprobată în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022. Cheltuielile de natură salarială, în valoare de 2,589 miliarde lei, au fost estimate în creştere cu 28,63%, respectiv cu suma de 576,193 milioane lei faţă de suma aprobată în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat al anului 2022.

Creşterea cheltuielilor de natură salarială are la bază, printre altele, preluarea de către CFR SA a unui număr de 2.239 salariaţi de la societatea afiliată Electrificare CFR SA.

„Valoarea cheltuielilor de natură salarială realizate în anul 2022, în sumă de 1.952.619,02 mii lei, nu depăşeste valoarea cheltuielilor de natură salarială aprobată prin bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat al anului 2022, prin HG nr. 1278/2022, în valoare de 2.012.761,10 mii lei”, se mai spune în document.

Sursele necesare investițiilor

Sursele necesare finanţării investiţiilor pentru anul 2023, în valoare de 3,434 miliarde lei, au fost programate în creştere cu 51,05%, respectiv cu suma de 1,161 de miliarde e lei, faţă de cele realizate la data de 31.12.2022.

Sursele de investiţii pentru anul 2023 vor fi asigurate din: surse proprii (960.610 lei), alocaţii de la buget pentru investiţii (162 milioane lei), buget de stat şi fonduri externe nerambursabile (133,355 milioane lei), din care: proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, respectiv programe din fondul de coeziune (1,378 miliarde lei), proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, respectiv în cadrul Programului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (1,470 miliarde lei), proiecte aprobate în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei (148,643 milioane lei).

Totodată, CFR SA estimează că plăţile restante, care sunt în valoare de 310 milioane de lei, aproape că se vor dubla şi vor fi în creştere cu suma de 293,66 milioane lei faţă e cele realizate la data de 31.12.2022. Motivele care stau la baza acestei estimări sunt: neîncasarea creanţelor restante de la CFR Marfă şi CFR Călători până la finalul anului 2023; alocarea insuficientă de la bugetul statului a sumelor necesare întreţinerii şi exploatării infrastructurii feroviare publice în raport cu necesarul de finanţare; rezultatul brut negativ (pierdere) al companiei; indicele de creştere a veniturilor totale, programate pentru anul 2023, faţă de cele realizate la data de 31.12.2022 este de 4,12%, iar indicele de creştere a cheltuielilor totale programate pentru anul 2023, faţă de cele realizate la data de 31.12.2022 este de 20,72%.

„La data de 31.12.2022, compania a înregistrat creanţe restante în valoare de 1.473.345,43 de mii de lei, din care: CFR Marfă SA (69,57%) suma de 1.024.943,84 de mii de lei şi CFR Călători (7,42%) suma de 109.384,07 mii de lei. În anul 2023, SNTFM „CFR Marfă” S.A. continuă procedura concordatului preventiv, procedură omologată de Tribunalul Bucureşti în 12 martie 2020, fapt ce a determinat la imposibilitatea estimării valorii creanţelor care se vor încasa de la această societate”, se menţionează în instrumentul de motivare.

Comentați?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare

Feroviar

România pierde 100 de milioane de Euro pentru trenurile cu hidrogen

Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea pentru Reformă Feroviară a ratat și a treia...

FeroviarTransportatori

Titluri de călătorie și prin SMS, la trenurile spre Aeroportul Otopeni

Titlurile de călătorie se pot achiziționa și prin SMS la numărul 7458...

FeroviarTransportatori

Germania: Greva mecanicilor de locomotive va fi reluată

Greva mecanicilor de locomotivă din Germania se va relua începând de joi...

FeroviarTransportatori

Cele mai rapide trenuri InterCity din România

Trenurile InterCity, reintroduse de CFR Călători, ajung mai repede la destinație pe...