ARF consultă piața pentru introducerea trenurilor de mers cadențat în jurul a 21 de orașe mari din România

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) intenționează să organizeze o procedură de achiziție publică a serviciului care are ca obiect „Îmbunătățirea mersului de tren prin introducerea trenurilor de mers cadențat în jurul orașelor mari din România”.

În acest sens, ARF a publicat pe SEAP un anunț de consultare a pieței. Acesta are ca obiect obținerea unei valori estimative pentru achiziția acestui serviciu.

Potrivit anunțului, se dorește introducerea trenurilor de mers cadențat în jurul orașelor mari din România (21 orașe, poli de dezvoltare și poli de creștere). Este vorba despre: București, Cluj Napoca, Timișoara, Iași, Constanța, Craiova, Brașov, Galați, Ploiești, Oradea, Brăila, Arad, Pitești, Sibiu, Bacău, Târgu Mureș, Baia Mare, Buzău, Botoșani, Satu Mare și Râmnicu Vâlcea.

De asemenea, se urmărește asigurarea legăturilor feroviare între orașele mari și reședințele de județ apropiate (12 conexiuni), astfel: Călărași – Slobozia; Ploiești – București – Giurgiu; Timișoara – Arad; Deva – Alba Iulia – Sibiu; Satu Mare – Baia Mare; Botoșani – Suceava; Cluj Napoca – Târgu Mureș; Brăila – Galați; Iași – Vaslui; Craiova – Slatina; Bacău – Piatra Neamț și Brașov – Sf. Gheorghe.

ARF își dorește implementarea proiectului în 12 luni

Implementarea proiectului se prevede a fi realizată în 12 luni, iar sursa de finanțare este bugetul de stat și Programul Operațional Transporturi (POT).

„Autoritatea pentru Reformă Feroviară are calitatea de beneficiar direct în cadrul POT, în condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului, pentru fondurile alocate sectorului de transport feroviar. Finanțarea proiectului va fi asigurată din POT, iar cofinanțarea va fi asigurată de la bugetul de stat”, se spune în anunț.

Data limită pentru transmiterea de propuneri ale operatorilor economici interesați în cadrul procesului de consultare este 27.04.2022, iar termenul limită până la care se desfășoară procesul de consultare este 04.05.2022.

Adaugati comentariu