Home Noutati Verificarea tahografelor, modificată
Noutati

Verificarea tahografelor, modificată

33

Verificarea tahografelor se va modifica potrivit unui Proiect de Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii. Astăzi este ultima zi în care actul se află în dezbatere publică.

Proiectul de Ordin vizează modificarea și completarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor și perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto și al utilizării aparatelor de înregistrare a activității acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1058/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul este supus dezbaterii publice și se poate consulta aici.

Modificări importante la capitolul 6 vizând verificarea tahografelor în trafic

Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 6 – La controalele în trafic se vor verifica, în principal, următoarele:

a) respectarea perioadelor de conducere zilnică și săptămânală, pauzelor și a perioadelor de repaus zilnic și săptămânal;

b) foile de înregistrare pentru zilele precedente care trebuie deținute la bordul vehiculului în conformitate cu articolul 36 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014 și/sau datele înregistrate pentru aceeași perioadă pe cardul conducătorului auto și/sau în memoria aparatului de înregistrare în conformitate cu anexa II la Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului și/sau pe foile imprimate;

c) cazurile de depășire a vitezei permise a vehiculului pentru perioada menționată la articolul 36 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, definite ca perioade de peste un minut în care viteza vehiculului este mai mare de 90 km/h pentru vehiculele din categoria N3sau de 105 km/h pentru vehiculele din categoria M3(categoriile N3 și M3 astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) 2018/858 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 715/2007 și (CE) nr. 595/2009 și de abrogare a Directivei 2007/46/CE);

d) funcționarea corectă a aparatului de înregistrare, respectiv identificarea unui posibil abuz asupra aparaturii și/sau a cardului conducătorului auto și/sau a foilor de înregistrare sau, dacă este cazul, prezența documentelor prevăzute la articolul 16 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006.”

Modificări vizând Articolul 81 și Articolul 14

Art. 81 – I.S.C.T.R. dotează echipajele de control cu echipamente de detectare timpurie la distanță a încălcărilor conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014.”

După articolul 14, se adaugă trei noi articole, articolele , cu următorul cuprins:
”Art. 141 – (1) În cazul în care există suficiente dovezi care duc la o suspiciune rezonabilă privind existența unei fraudări a tahografului, echipajul de control al I.S.C.T.R. însoțește vehiculul care face obiectul controlului la un atelier autorizat situat în apropiere, în vederea realizării de teste suplimentare pentru verificarea integrității tahografului.

(2) Conducătorul auto are obligația să deplaseze vehiculul care face obiectul controlului, însoțit de echipajul de control al I.S.C.T.R., la atelierul autorizat, în vederea realizării de teste suplimentare pentru verificarea integrității tahografului.

(3) În caz de neconformare a conducătorului auto, inspectorul aplică dispozițiile legale în vigoare privind refuzul deplasării vehiculul, către atelierele autorizate pentru instalarea, repararea sau inspecția tahografelor ori a limitatoarelor de viteză, în vederea verificării integrității tahografului.

(4) Echipajul de control al I.S.C.T.R. solicită atelierului autorizat să efectueze teste suplimentare conform articolului 38 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014.”

Comentați?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare

Noutati

Bugetul CFR pe 2024, aprobat

Bugetul CFR pe 2024 a aprobat de Guvern, cu o alocare de...

Noutati

Amenzi de până la 100.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor RO e-Transport

Sistemul RO e-Transport reprezintă o componentă esențială a efortului de digitalizare la...

Noutati

Reglementări mai stricte privind emisiile de CO₂ pentru camioane și autobuze

În viitor, în UE se vor aplica reglementări mai stricte privind emisiile...

Noutati

Statistici APIA pentru aprilie 2024

Vehiculele comerciale ușoare și minibusurile au înregistrat în aprilie 2024 o creștere...