Scrisori CE de punere în întârziere României în domeniul transporturilor
Home Noutati Scrisori CE de punere în întârziere a României în domeniul transporturilor
Noutati

Scrisori CE de punere în întârziere a României în domeniul transporturilor

34

Comisia Europeană a trimis 5 scrisori de punere în întârziere României în domeniul mobilității și transporturilor.CE îi solicită țării noastre să aplice corect normele privind informațiile în materie de trafic legate de siguranța rutieră, să aplice corect normele UE privind serviciile de informare în timp real cu privire la trafic, să aplice corect normele UE privind furnizarea la nivelul UE a serviciilor de informare cu privire la călătoriile multimodale să pună în aplicare normele privind serviciile de informare pentru locuri de parcare sigure și securizate și să respecte normele UE privind furnizarea de servicii de legături de date.

Transport rutier: Informațiile în materie de trafic legate de siguranța rutieră

Comisia a trimis scrisori de punere în întârziere Belgiei, Bulgariei, Croației, Ciprului, Italiei, Letoniei, Maltei, Portugaliei, României, Sloveniei și Regatului Unit pentru că au aplicat incorect normele privind informațiile în materie de trafic legate de siguranța rutieră. Normele respective sunt prevăzute de Regulamentul delegat (UE) nr. 886/2013 adoptat în temeiul Directivei privind sistemele de transport inteligente (STI). Accesul la datele în materie de trafic legate de siguranța rutieră este esențial pentru îmbunătățirea siguranței pe drumurile europene și pentru furnizarea de servicii de informare participanților la trafic. Această legislație impune statelor membre să pună la dispoziție astfel de date în vederea schimburilor și a reutilizării informațiilor prin puncte de acces naționale unice. Acest lucru contribuie la asigurarea faptului că serviciile de informare sunt compatibile și coerente la nivelul întregii UE. Țările în cauză au în prezent la dispoziție patru luni pentru a răspunde la scrisoarea de punere în întârziere; în caz contrar, Comisia poate lua în considerare adoptarea unui aviz motivat.

Transporturi inteligente: Serviciile de informare în timp real cu privire la trafic

Comisia a trimis scrisori de punere în întârziere Belgiei, Bulgariei, Croației, Letoniei, Poloniei, Portugaliei, României și Regatului Unit pentru că au aplicat incorect normele UE privind furnizarea serviciilor de informare în timp real cu privire la trafic la nivelul UE. Normele respective sunt prevăzute de Regulamentul delegat (UE) nr. 2015/962 adoptat în temeiul Directivei privind sistemele de transport inteligente (STI). Acest regulament urmărește să îmbunătățească accesibilitatea, schimbul, reutilizarea și actualizarea datelor necesare pentru furnizarea de servicii de informare în timp real neîntrerupte și de bună calitate cu privire la trafic în întreaga UE prin intermediul punctelor unice de acces naționale. Serviciile de informare în timp real cu privire la trafic contribuie la reducerea congestionării traficului, a poluării aerului și a poluării fonice generate de transporturi. Informațiile în timp real sunt, de asemenea, esențiale pentru realizarea de hărți digitale exacte și actualizate, care sunt indispensabile pentru aplicațiile de mobilitate inteligentă. Țările în cauză au în prezent la dispoziție patru luni pentru a răspunde la scrisoarea de punere în întârziere; în caz contrar, Comisia poate lua în considerare adoptarea unui aviz motivat.

Transporturi inteligente: Informare cu privire la călătoriile multimodale

Comisia a trimis scrisori de punere în întârziere Bulgariei, Croației, Ciprului, Greciei, Italiei, Letoniei, Maltei, Portugaliei, României și Sloveniei pentru că au aplicat incorect normele UE privind furnizarea serviciilor de informare cu privire la călătoriile multimodale la nivelul UE. Normele sunt prevăzute de Regulamentul delegat (UE) Nº 2017/1926, care a fost adoptat în temeiul Directivei privind sistemele de transport inteligente (STI). De multe ori, persoanele care călătoresc în Europa nu dispun de informații referitoare la întreaga călătorie, de la punctul de plecare la cel de destinație. Din acest motiv, statele membre au obligația de a institui puncte naționale de acces care să pună la dispoziție informații referitoare la călătoriile multimodale. În cele din urmă, serviciile de informare cu privire la călătoriile multimodale vor contribui la furnizarea unei imagini de ansamblu a tuturor opțiunilor de deplasare pe care le au la dispoziție călătorii, evidențiindu-le în același timp pe cele mai sustenabile. Aceste informații îi vor ajuta totodată pe călători să fie mai bine pregătiți în eventualitatea unor perturbări și vor veni în sprijinul călătorilor cu handicap sau cu mobilitate redusă. Țările în cauză au în prezent la dispoziție patru luni pentru a răspunde la scrisoarea de punere în întârziere; în caz contrar, Comisia poate lua în considerare adoptarea unui aviz motivat.

Transport rutier: Serviciile de informare pentru locuri de parcare sigure și securizate

Comisia a decis astăzi să trimită scrisori de punere în întârziere Bulgariei, Estoniei, Greciei, Italiei, Letoniei, României, Sloveniei și Regatului Unit pentru că nu au comunicat informații privind parcarea sigură și securizată. Mai precis, aceste state membre nu au pus la dispoziție în format digital, prin intermediul punctelor naționale de acces, informații referitoare la locurile de parcare (de exemplu, amplasarea zonelor de parcare și instalațiile și facilitățile disponibile), precum și la spațiile de parcare care furnizează informații dinamice (de exemplu, despre locurile disponibile sau zonele prioritare). Acest lucru este prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 885/2013, care a fost adoptat în temeiul Directivei privind sistemele de transport inteligente (STI). Șoferii de camioane din Europa se confruntă adesea cu problema locurilor de parcare insuficiente și a informațiilor precare cu privire la astfel de facilități și, prin urmare, parchează de multe ori în zone nesecurizate sau în locuri nesigure. Țările în cauză au în prezent la dispoziție patru luni pentru a răspunde la scrisoarea de punere în întârziere; în caz contrar, Comisia poate lua în considerare adoptarea unui aviz motivat.

Cerul unic european: Furnizarea de servicii de legături de date

Comisia a decis să trimită o scrisoare de punere în întârziere Bulgariei, Ciprului, Finlandei, Franței, Greciei, Lituaniei, Maltei, Portugaliei, României, Slovaciei și Sloveniei pentru că nu au asigurat furnizarea și funcționarea serviciilor de legături de date pentru toți operatorii de aeronave care efectuează zboruri în spațiul aerian aflat în responsabilitatea lor și care sunt capabili de comunicații prin legături de date. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 29/2009 al Comisiei impune tuturor statelor membre să furnizeze aceste servicii. Serviciile de legături de date sunt comunicații între aeronave și sol care sunt transmise prin legături de date, completând comunicațiile de voce utilizate în mod tradițional în cadrul controlului traficului aerian. Implementarea acestei tehnologii interoperabile în Europa este esențială pentru îmbunătățirea eficienței comunicațiilor între piloți și controlori, sporind astfel capacitatea de control al traficului aerian. Termenul limită pentru ca furnizorii de servicii de trafic aerian să pună la dispoziție și să opereze servicii de legături de date a expirat la 5 februarie 2018. Lipsa echipamentelor în anumite centre de control împiedică operatorii de aeronave să utilizeze serviciile de legături de date, pentru care operatorii au fost obligați să instaleze echipamente începând cu 5 februarie 2020. Statele membre vizate au în prezent la dispoziție patru luni pentru a oferi un răspuns preocupărilor exprimate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

Comentați?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare

Noutati

IAA Transportation 2024: spre o expoziție cu adevărat globală și inovatoare

Cel puțin în ceea ce privește vehiculele comerciale, IAA Transportation 2024 va...

Noutati

Bugetul CFR pe 2024, aprobat

Bugetul CFR pe 2024 a aprobat de Guvern, cu o alocare de...

Noutati

Amenzi de până la 100.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor RO e-Transport

Sistemul RO e-Transport reprezintă o componentă esențială a efortului de digitalizare la...

Noutati

Reglementări mai stricte privind emisiile de CO₂ pentru camioane și autobuze

În viitor, în UE se vor aplica reglementări mai stricte privind emisiile...