Romsilva va achiziționa o flotă de 25 de utilitare forestiere

Regia Națională a Pădurilor Romsilva a lansat licitația pentru achiziția unui număr de 25 de utilitare de 7,5 t cu benă basculabilă în leasing financiar pe o perioadă de 4 ani.

Flote Auto precizează că potrivit anunțului de participare publicat în SICAP, achiziția cuprinde și:

  • servicii de asigurare obligatorie (RCA) pentru 12 luni
  • servicii de asigurare facultativă (CASCO) pentru 12 luni
  • servicii de întreținere (revizii tehnice periodice) pentru 48 de luni.

Valoarea totală estimată a contractului, cu o durată de 52 de luni, este de 2,513 milioane de euro. În criteriul de atribuire, prețul are o pondere de 85%, garanția comercială, de 5%, iar sarcina utilă netă a vehiculelor, de 10%.

”În situatia în care, ca urmare a reluării competiției, două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc pe același lot, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică”, a anunțat Romsilva.

Pentru a putea participa la licitație, ofertanții trebuie să facă dovada că în ultimii trei ani a furnizat autovehicule forestiere în valoare de minim 1.000.000 euro

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 18 octombrie 2021.

Adaugati comentariu