Daimler Trucks
Home Noutati Procedura de restituire a accizei la motorină
NoutatiTransportatori

Procedura de restituire a accizei la motorină

33

Autoritatea Rutieră Română (ARR) a publicat procedura de restituire a accizei la motorină, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 25 din 29 martie 2018.Autoritatea Rutiera Romana (ARR) este desemnata Administratorul schemei de ajutor de stat pentru restituirea sumelor reprezentand diferenta dintre nivelul standard al accizelor si nivelul accizelor diferentiat prevazut de Codul fiscal, pentru motorina utilizata drept combustibil in transporturile rutiere prin H.G. nr. 549/2018 privind conditiile, procedura si termenele de restituire a sumelor reprezentand ajutor de stat pentru suportarea unei parti din accizele calculate pentru motorina utilizata drept combustibil pentru motor.

Restituirea de accize se efectueaza pentru motorina achizitionata incepand cu data de 30.03.2018 si utilizata drept combustibil pentru motor in:
a) transportul rutier de marfuri in cont propriu sau pentru alte persoane, cu autovehicule sau ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de marfuri si cu o greutate bruta maxima autorizata de cel putin 7,5 tone;
b) transportul de persoane, regulat sau ocazional, cu exceptia transportului public local de persoane, cu un autovehicul din categoria M2 ori M3.

Ministerul Finantelor Publice are calitatea de furnizor al schemei de ajutor de stat si implicit de ordonator principal de credite avand atributul de a transmite plafoane trimestriale, precum si de a realiza angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor exclusiv in baza deciziei de aprobare a cererii de restituire emise de catre Autoritatea Rutiera Romana.

Procedura de restituire a accizei

Pentru a putea solicita restituirea de accize, operatorii economici trebuie sa isi creeze un cont personalizat pentru a se autentifica in sistemul informatizat pentru restituirea de accize, disponibil pe site-ul accize.arr.ro.

Cerere de restituire se depune, in format electronic (Anexa 1 la H.G. nr. 549/2018), pentru un trimestru calendaristic impreuna cu urmatoarele documente:
a) certificatul de inregistrare fiscala/inregistrare in scopuri de TVA;
b) certificatul de atestare fiscala, valabil la data depunerii cererii de restituire, eliberat de organul fiscal competent din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, din care rezulta ca nu inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in conditiile prevazute la art. 5 alin. (1) lit. c) pct. (iii);
c) certificatul fiscal privind impozitele si taxele locale, valabil la data depunerii cererii de restituire, eliberat de organul fiscal competent din cadrul autoritatii administratiei publice locale, din care rezulta ca nu inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura impozitelor si taxelor locale, in conditiile prevazute la art. 5 alin. (1) lit. c) pct. (iii);
d) contractul/contractele incheiat/incheiate cu emitentul cardului de gestiune a alimentarilor ori cu al inelului emitator/receptor, dupa caz;
e) dovada detinerii dispersorului electronic pentru distributie prevazut la art. 5 alin. (1) lit. e) pct. (ii), in cazul operatorilor economici stabiliti in Romania;
f) declaratie pe propria raspundere din care rezulta ca indeplineste conditiile prevazute la art. 5 alin. (1) lit. c) pct. (i) si (ii), lit. d), f) si g) din H.G. nr. 549/2018;
g) declaratie pe propria raspundere privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, prevazuta in anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz;
h) declaratie pe propria raspundere din care rezulta ca operatorul economic nu este incadrat in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, dupa caz;
i) borderou centralizator al cantitatilor de motorina alimentate de fiecare vehicul eligibil in parte, intocmit conform modelului din anexa nr. 2, atat in cazul in care alimentarea vehiculelor se face de la statiile de distributie ale operatorilor economici inregistrati potrivit Codului fiscal in calitate de comercianti en détail de produse energetice, cat si in cazul in care alimentarea vehiculelor se face de la rezervoarele proprii de alimentare;
j) facturile de achizitie a motorinei, emise de catre statiile de distributie sau de catre terti.
k) dovada deschiderii contului la Trezoreria Statului pentru operatorii economici stabiliti in Romania/contului bancar pentru operatorii economici stabiliti in alte state membre;
l) copii ale scrisorilor de transport prevazute in Conventia privind contractul pentru transportul rutier international de marfuri pe sosele – C.M.R., aferente transporturilor pentru care solicita restituirea, in cazul operatorilor economici stabiliti in alte state membre care efectueaza transport rutier de marfuri in cont propriu.

Cererile de restituire impreuna cu toate documentele se transmit in sistemul informatizat pentru restituirea de accize pentru operatorii economici licentiati in Romania.

Cererile de restituire sunt inregistrate in ordinea depunerii, avand numar electronic unic.

Daca operatorul de transport constata anumite neconformitati dupa depunerea documentelor are posibilitatea sa solicite in sistemul informatizat de administrare a schemei returnarea cererilor de restituire in termen de 3 zile de la inregistrarea unei cereri de restituire.

Sistemul informatizat de restituire de accize este disponibil pe site-ul www.arr.ro , sectiunea https://www.arr.ro/arr_doc_486_informare-privind-restituirea-de-accize-2018_pg_0.htm

Diferente intre H.G. nr. 537/2014 si H.G. nr. 549/2018

Fata de vechea H.G. nr. 537/2014, noua H.G. nr. 549/2018 aduce simplificări ale procedurii. De exemplu s-a eliminat obligatia de inregistrare in Registrul vehiculelor si al operatorilor economici eligibili, dar si obligatia de a depune Anexele emise de statiile de distributie. De asemenea, termenul de analiza a cererii de restituire a fost redus de la 45 la 35 de zile lucratoare.

Operatorii de transport pot solicita restituirea de accize, dupa urmatorul calendar:
– Trimestrul 1 din 2018, pentru perioada 30.03 -31.03.2018 – data intrarii in vigoarea a O.U.G. nr. 25/2018 – data sfarsit trimestru 1 din 2018;
– Trimestrul 2 din 2018, pentru perioada 01.04.2018 -30.06.2018, urmand ca incepand cu:
– data de 01.10.2018 sa solicite pentru Trimestrul 3 din 2018 cu perioada 01.07.2018-30.09.2018;
– data de 01.01.2019 sa solicite pentru Trimestrul 4 din 2018 cu perioada 01.10.2018-31.12.2018;
– data de 01.04.2019 sa solicite pentru Trimestrul 1 din 2019 cu perioada 01.01.2019-31.03.2019;
– data de 01.07.2019 sa solicite pentru Trimestrul 2 din 2019 cu perioada 01.04.2019-30.06.2019;
– data de 01.10.2019 sa solicite pentru Trimestrul 3 din 2019 cu perioada 01.07.2019-30.09.2019;
– data de 01.01.2020 sa solicite pentru Trimestrul 4 din 2019 cu perioada 01.10.2019-31.12.2019,

Valabilitatea si bugetul schemei de ajutor de stat

Schema de ajutor de stat se acorda pentru motorina achizitionata incepand cu data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru aprobarea unor masuri fiscal-bugetare si pana la data de 31 decembrie 2019.

Plata ajutorului de stat se efectueaza in limita bugetului alocat schemei pana la data de 31 decembrie 2020 inclusiv.

Bugetul total maxim estimat al schemei este de 60 milioane lei, cu posibilitatea suplimentarii astfel, fiind repartizat, dupa cum urmeaza:
a) pentru anul 2018 bugetul estimat este de 20 milioane lei;
b) pentru anul 2019 bugetul estimat este de 20 milioane lei;
c) pentru anul 2020 bugetul estimat este de 20 milioane lei.

Comentați?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare

Noutati

Bugetul CFR pe 2024, aprobat

Bugetul CFR pe 2024 a aprobat de Guvern, cu o alocare de...

Noutati

Amenzi de până la 100.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor RO e-Transport

Sistemul RO e-Transport reprezintă o componentă esențială a efortului de digitalizare la...

Noutati

Reglementări mai stricte privind emisiile de CO₂ pentru camioane și autobuze

În viitor, în UE se vor aplica reglementări mai stricte privind emisiile...

Noutati

Statistici APIA pentru aprilie 2024

Vehiculele comerciale ușoare și minibusurile au înregistrat în aprilie 2024 o creștere...