Guvernul a aprobat planul de acțiune pentru creșterea transportului feroviar până în 2026

Transportul feroviar intră într-un proces de reformă. Executivul a aprobat Hotărârea de Guvern privind aprobarea Planului de acţiune pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare şi transferul modal către calea ferată al fluxurilor de transport de călători şi marfă.

Actul normativ constituie una dintre ţintele asumate în cadrul PNRR. Și, potrivit unui comunicat remis de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI), configurează sintetic un program de acţiune cuprinzător.

Scopul acestuia este să asigure realizarea cu succes a obiectivelor de reformă asumate în ceea ce priveşte creşterea traficului feroviar până în anul 2026.

Ce cuprinde Planul de Acțiune

Documentul  include:

 • analiza preliminară a obiectivelor de reformă asumate
 • identificarea principalelor direcţii de acţiune necesare
 • acţiunile necesare în vederea implementării cu succes a Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025
 • definirea unui sistem de prioritizare a investiţiilor în infrastructura feroviară, bazat pe indicatori şi criterii clare
 • acţiunile necesare pentru compensarea handicapului competitiv al transportului feroviar în raport cu alte moduri de transport, handicap generat de externalizarea masivă a costurilor transportului rutier şi a altor moduri de transport
 • acţiunile necesare pentru creşterea nivelului intrinsec de competitivitate al serviciilor de transport feroviar, prin creşterea parametrilor de performanţă şi calitate ai acestor servicii, precum şi prin creşterea nivelului de adecvare la cerinţele pieţei. Această categorie include şi acţiunile care exced domeniului de aplicabilitate al Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare.

De asemenea, actul normativ mai include modificările legislative necesare pentru a asigura fezabilitatea programului de acţiune propus. În plus, definește cadrul instituţional adecvat care să asigure implementarea programului de acţiune. Ca și stabilirea termenelor şi responsabilităţilor privind realizarea acţiunilor necesare.

Conform MTI, programul de acţiuni include seturi de acţiuni specifice fiecărui tip de trafic vizat, respectiv:

 • traficul feroviar de călători
 • traficul combinat de marfă pe rute terestre care utilizează preponderent transportul feroviar
 • traficul feroviar de marfă în vagoane izolate.

Reforma „Dezvoltarea infrastructurii feroviare şi managementul traficului feroviar”

Reforma propusă în PNRR are ca obiectiv consolidarea eficienţei şi competitivităţii căilor ferate din România. Și ar urma să fie implementată prin realizarea următoarelor obiective:

 • aprobarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025
 • punerea în aplicare a Programului de acţiune şi începerea implementării
 • introducerea unui sistem de eficientizare a utilizării energiei electrice în transportul feroviar
 • implementarea de noi proceduri operaţionale de management al traficului feroviar, inclusiv modernizarea software-ului care susţine aceste proceduri
 • plan de acţiune naţional privind implementarea ERTMS.

În procesul de elaborare a PNRR a fost agreată necesitatea unui program de acţiune pentru atingerea obiectivelor de reformă asumate în ceea ce priveşte creşterea traficului feroviar până în anul 2026. Acest program include:

 • un sistem cu indicatori pentru prioritizarea investiţiilor
 • o structură responsabilă cu pregătirea proiectului
 • măsuri de creştere a traficului de marfă feroviar cu cel puţin 25% până în 2026 faţă de 2020
 • măsuri specifice în vederea atingerii unui obiectiv de creştere a numărului de călători din transportul feroviar cu o medie de 25% faţă de nivelul de referinţă din 2021
 • măsuri de creştere a utilizării materialului rulant nou achiziţionat
 • măsuri de transfer al călătorilor de la transportul cu autobuze/microbuze la transportul feroviar pe rutele de navetă.

Adaugati comentariu