CFR angajează ingineri feroviari

Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA angajează personal de specialitate pentru activităţi de inginerie feroviară (proiectare şi asistenţă tehnică). Un program care oferă inginerilor specializaţi oportunităţi de dezvoltare a unei cariere în domeniul feroviar.

Programul de recrutare are drept scop angajarea de ingineri specializaţi în următoarele domenii de specialitate:

 • geodezie
 • infrastructură şi suprastructură căi ferate
 • consolidări şi stabilizări terasamente, protecţii şi amenajări de albii
 • lucrări de artă (poduri, podeţe, pasaje, viaducte)
 • construcţii civile; instalaţii electrice
 • instalaţii sanitare şi reţele exterioare de apă şi canalizare
 • instalaţii termice (încălzire, ventilaţii şi climatizare)
 • semnalizări feroviare (telecomenzi şi electronică în transporturi)
 • telecomunicaţii feroviare
 • energoalimentare/linie de contact/protecţii instalaţii cale şi vecinătate.

Ce experiență minimă solicită CFR

Activitatea specifică pentru care se solicită experienţă minimă constă în elaborarea de documentaţii tehnico-economice în toate etapele procesului de proiectare, conform structurii şi conţinutului cuprinse în HG 907/2016. Dar și în activitatea de asistenţă tehnică asigurată beneficiarului:

 • verificare documente/documentaţii privind execuţia lucrărilor şi emiterea de puncte de vedere
 • verificarea respectării prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin Legea 10/1995
 • analizare propuneri de modificare/adaptare/optimizare soluţii tehnice
 • participare la luarea unor decizii tehnice legate de proiect prin analize comparative între opţiunile identificate; verificare şi avizare detalii tehnologice de execuţie etc).

Existenţa certificării MLPAT, în calitate de verificator şi/sau expert în domeniile pentru care probează pregătire universitară de specialitate, similar în ceea ce priveşte autorizarea ISC ca diriginte de şantier, constituie avantaj pentru aplicanţi.

 

Adaugati comentariu