Egis, două contracte de supervizare în cadrul proiectului de electrificare și reabilitare a liniei de cale ferată Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor

Egis a fost desemnată, în două contracte, să asigure consultanță și supervizarea proiectării și execuției lucrărilor de electrificare și reabilitare pentru tronsonul 3 Poieni – Aleșd și tronsonul 4 Aleșd- Frontieră Ungaria din linia de cale ferată Cluj Napoca- Oradea – Episcopia Bihor.

La începutul lunii aprilie, Egis și-a extins serviciile din domeniul infrastructurii feroviare în România prin semnarea, cu Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A., a două contracte de consultanță și supervizare. Cele două contracte, în valoare totală de 8,5 milioane de Euro, au o durată de 103 luni, din care 42 de luni sunt dedicate perioadei de proiectare și execuției, iar restul pentru perioada de garanție.

Linia de cale ferată Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor va îmbunătăți competitivitatea economică a României prin dezvoltarea unei infrastructuri de transport durabile care să faciliteze integrarea economică în UE, să dezvolte piața internă și să îmbunătățească conectivitatea la rețeaua feroviară europeană.

Proiectul are în vedere creșterea vitezei de circulație cu până la 160 km/h pentru călători (120 km/h pentru transportul de mărfuri), va îmbunătăți condițiile de călătorie și va asigura un grad mai ridicat de siguranță. Lucrările de modernizare vor asigura, de asemenea, interoperabilitatea rețelei prin introducerea STI (sistem inteligent de transport), facilități pentru persoanele cu dizabilități, îmbunătățirea condițiilor în stații pentru utilizatorii transportului feroviar și creșterea capacității de tranzit.

Pentru tronsoanele cu lungime cumulată de aproximativ 100 km dintre Poieni – Aleșd – Frontieră Ungaria, rolul Egis este de a superviza și coordona activitățile de proiectare și de execuție ale antreprenorilor până la recepția finală a proiectului. Activitățile complexe care urmează a fi supervizate includ proiectarea detaliată și proiectul pentru obținerea autorizației de construire, precum și execuția lucrărilor de înlocuire și construcție de poduri și podețe, de reabilitare a terasamentelor feroviare, de modernizare a gărilor și haltelor, de modernizare a lucrărilor de electrificare, telecomunicații și semnalizare.

“Căile ferate nu sunt doar un mijloc esențial pentru dezvoltarea economică a României, ci și un obiectiv esențial al UE pentru decarbonizarea economiei europene. Egis supervizează de mulți ani construcția de infrastructură în România, de aceea este o mare plăcere pentru noi să extindem această experiență în domeniul feroviar. Faptul că am achiziționat recent Italrom înseamnă că acum putem să ne bazăm pe o experiență și mai mare pentru a mobiliza o echipă locală de ingineri cu înaltă calificare”, a declarat James Hanson, Egis Country Managing Director pentru Romania și Bulgaria

Adaugati comentariu