Sectorul 5 vrea să se implice în realizarea magistralei de metrou M7

Consiliul Local al Sectorului 5 a aprobat, miercuri, o hotărâre prin care solicită Consiliului General al Capitalei împuternicirea pentru a se asocia cu Ministerul Transporturilor, cu STB, cu Metrorex şi cu Consiliul Judeţean Ilfov în vederea realizării în comun a Magistralei M7 de metrou Voluntari-Bragadiru, Secţiunea Piaţa Unirii - Bragadiru.

Conform protocolului de asociere, părţile îşi exprimă acordul pentru constituirea unei asocieri de autorităţi contractante, în scopul realizării de achiziţii şi pentru atribuirea unor contracte de proiectare, de execuţie, de consultanţă, de supervizare a lucrărilor şi de publicitate.

Sectorului 5 îi vor reveni următoarele atribuţii: achiziţia serviciilor de proiectare şi asistenţă tehnică, faza studiu de fezabilitate, în vederea elaborării documentaţiilor tehnico-economice; finanţarea serviciilor de proiectare şi asistenţă tehnică de elaborare a documentaţiei tehnico-economice; predarea documentaţiei tehnico-economice către Metrorex, în vederea constituirii obiectivului de investiţii. Finanţarea se va asigura din: bugetul local, bugetul naţional şi fonduri externe nerambursabile.

Potrivit unei adrese transmise de către Metrorex, investiţia presupune construcţia unei magistrale de metrou pe traseul Bragadiru-Alexandriei – Colentina -Voluntari, iar în cadrul studiului de prefezabilitate au fost luate în calcul două variante de traseu: una cu 29 de staţii de metrou şi una cu 28 de staţii. Investiţia este împărţită în trei secţiuni: Rahova-Colentina; Bragadiru – Rahova, Colentina – Voluntari.

Adaugati comentariu